Ayak arkının artması ile karakterterize bir deformitedir. Ayak arkındaki artma nedeni ile topuk ve tarak kemiklerine aşırı yük biner. Bunun sonucunda ayakta ağrı, nasırla ve yaralar görülür.
Ayakta kavus deformitesinin nedenleri nelerdir ?
Ayakta kavus deformitesinde, neden sıklıkla nörolojik hastalıklar olup nadirende yapısal olarak ayak arkının yüksek olduğu gözlenebilmektedir.
Pes Cavusun Deformitesine yol açan hastalıklar nelerdir ?
Charcot-Marie-Tooth hastalığı, muskuler distrofiler, serebral palsi, poliomiyelitis, inme; pes cavus deformitesine en sık neden olan hastalıklarıdr. Bu hastalıkların bir kısmı ilerleyici doğada oldukları için pes cavus deformitesi görüldüğünde mutlaka ayırıcı tanıya gidilmelidir.
Pes Cavus Deformitesinde ne gibi bulgular gözlenir ?
Ayak Kavus deformitesinde en önemli bulgu ayak ağrısıdır. Özellikle, topuk ve ayak tarak kemiği ile parmakların eklem yaptığı yerlerde ayak tabanında basıya, nasırlara, olası yaralara bağlı ağrılar ve ayak arkı yükselmesi ile ayak orta kesimde ayak sırtında ayakkabı basısı ile olan ağrılar görülür. Bunun yanında, ayak tabanında nasırlar, yaralar, ayak parmakların da pençelenme görülebilir. Topuğun ve ayağın içe dönmesi ve buna bağlı sık ayak bileği burkulmaları görülmektedir. Nörolojik kökenli pes cavus deformitelerinde ise düşük ayak deformitesi görülebilmektedir.
Ayakta kavus deformitesi tanısında neler yapılır ?
Ayakta kavus deformitesinde tanı fizik muayene ve radyografiler ile koyulur. Kavus deformitesi tanısı koyulduktan sonra allta yatan nörolojik hastalıkların araştırılması için doktorunuz detaylı bir fizik muayenenin yanında EMG, MR ve kan tetkikleri isteyebilir. Bazı durumlarda hastayı bir Nöroloji uzmanının değerlendirilmesi istenebilinir.
Ayakta pes cavus Deformitesinde tedavi nasıl yapılır ?
Erken devrede germe eksersizleri, tabanlık kullanımı ve ayakkabı modifikasyonları yapılır. Daha ileri olgularda ise cerrahi tedavilerle deformite düzeltilir.

 

Online Katalog

Ürünlerimize ait ürün katalogumuzu incelemek ister misiniz?

Katalogumuzu incelemek için tıklayınız.